Nepal

I Nepal tillverkas många av Afroarts ull- och pappers-produkter. Tillverkningen är helt hantverksmässig där filtning av fårull och sedan nålfiltning är tekniker som används. Det handgjorda pappret görs av barken från busken "Lokta". Alla produkter tillverkas Fair Trade, vilket här betyder att producenterna är anslutna till WFTO (World Fair Trade Organization).