Bangladesh

Afroart samarbetar sedan länge med Fair trade-organisationer i Bangladesh för att skapa angelägna arbetstillfällen för hantverkare på landsbygden. I många produkter används för-nybara material som återvunna saris, restmaterial från juteproduktionen, handgjort papper, naturfibrer mm.