Integritetspolicy

Afroarts integritetspolicy

Här beskrivs hur vi hanterar personlig information samt dina rättigheter. Från och med den 25 maj 2018 gäller följande för alla behandlingar av personuppgifter.

Vem är vi?

Afroart.se drivs av Afroart World Craft Import AB. Afroart är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Du kan nå oss på info@afroart.se.

Varför?

Afroart registrerar dina personuppgifter för att kunna hantera beställningar, köp, reklamationer, kommunikation gällande köpet samt för utskick av nyhetsbrev. Dessa uppgifter krävs, enligt lag, för att ett köp ska kunna genomföras.

Hur länge?

Vi lagrar samtliga uppgifter tills att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt 36 månade framåt för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Avregistrering

Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Detta görs direkt i nyhetsbrevet via en länk längst ner. Vi lagrar därefter inga uppgifter såvida de inte kan kopplas ihop med ett köp/en beställning.

Afroart samarbetspartners

De personuppgifter vi har är de du själv lämnar till oss, de som vi samlar in utifrån dina köp samt från eventuell tredje part såsom adressuppgifter och kreditvärdighet. Vi kan komma att dela personuppgifter med andra företag som behandlar information för vår räkning och på instruktion från oss. Det gäller betallösningsföretag, transportföretag samt IT-företag som sköter vårt underhåll. Dessa företag använder endast personuppgifterna i det ändamål som vi registrerat dina uppgifter för från början.

Vad?

Afroart registrerar de personuppgifter som behövs vid ett köp via afroart.se Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar om dig, rätta befintliga uppgifter samt radera uppgifter. Radering av uppgifter kan göras om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för.

Mer information

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta info@afroart.se